"Man blir helt enkelt väldigt smickrad som

förare av bilen"

Alrik Söderlind är chefredaktör för auto motor & sport, testar mängder av bilar och kör själv en BMW i3 sedan drygt ett år. Enligt Alrik väljer man elbilen för körkänslan, teknikglädjen, kvalitetsintrycket och de ekonomiska fördelarna.


Vad är fördelen med elbilar enligt dig?

- De är energieffektiva, rena, tysta och bättre att köra. Elbilar har en direkthet som vanliga bilar inte har i responsen - kraften kommer på en gång, de är väldigt mycket trevligare att köra. Det blir en intimare och mer direkt körupplevelse. Och så kan man - med en del elbilar - köra med bara en pedal, bilen bromsar själv, det är en klar komfortfördel! Många elbilar har också appar så att man kan sätta på förvärme innan man startar, istället för bensinvärmare. Det är också lättare att tillverka förnybar elektricitet än andra förnybara drivmedel. En annan fördel är naturligtvis att elbilar kräver mindre underhåll. Driftsekonomin är väldigt bra, inköpsekonomin är lite dyrare. Andrahandsvärdet är dock i dagsläget bättre för en elbil än för en förbränningsbil.


Vad är den stora skillnaden mellan bilar med förbränningsmotor respektive eldrift?

- Jag har sagt att en bra elbil är mycket bättre än någon annan bil - körupplevelsen är renare, trevligare och mer underhållande. Jag tycker om att leva med en elbil, det finns en enkelhet och direkthet som jag tycker om. Att energikonsumtionen är 20 procent av vad en konventionell bil drar är inte heller dumt förstås. En direkt skillnad är gaspedalresponsen: elbilar ger direkt kraftleverans, accelererar direkt, det finns ingen fördröjning någonstans som det finns i en "vanlig" bil, och denna upplevelse är beroendeframkallande. Det blir särskilt bra i en sportigare bil, man kan dosera kraften precis som man vill - i en sportig förbränningsbil tappar du moment beroende på var du ligger i motorns varvtal. Körupplevelsen blir renare och jämnare i en elbil. Sedan går det att programmera och kontrollera elbilar på ett sätt som är svårt med en konventionell bil, man kan förstärka upplevelsen och få bilen att göra det man vill att den ska göra. Man blir helt enkelt väldigt smickrad som förare av bilen, elbilen gör en till en bättre bilförare.


Vilka är de största hindren för att elbilar ska slå igenom på bred front, och när tror du att det kommer ske?

- Först och främst finns det ett mentalt hinder hos många, man tror inte att elbilar funkar eller är bra av en mängd anledningar. Man tror t.ex. att elen inte kommer räcka, att elnätet inte har kapacitet nog. I Sverige behöver vi också en Volvo-elbil, när Volvo börjar sälja elbilar - i den volym jag hoppas på - kommer genomslaget ske. År 2021 tror jag alla biltillverkare i Europa kommer att tvingas sälja större volymer av elbilar för att inte åka på stora böter, fram till dess kommer det fortsättningsvis handla om mindre volymer och imageförsäljning. Laddinfrastruktur är också jätteviktigt för genomslaget, det är en utmaning för många som bor i lägenhet att kunna ladda och vikten av att kunna ladda hemma är nog ännu större än behovet av snabbladdning på långfärd. Vi kommer nog lösa behovet av laddinfrastruktur ganska bra, men vi måste hålla igång utbyggnadstakten så att vi inte hamnar i ett läge där alla står och väntar en halvtimme-timme på laddstationerna. Laddinfrastrukturen måste gå före antalet elbilar. Det är också viktigt att det finns fördelar för privatpersoner att ha elbil. De flesta elbilarna går som tjänstebilar, när de går över till att vara privatbilar är det viktigt att det finns fördelar för privatägare så att elbilar behålls i landet och inte exporteras när de säljs vidare. Vi måste behålla volymen av elbilar för att få upp laddinfrastrukturen, därför är det viktigt för andrahandsköparen att det finns andra ekonomiska fördelar än bara elpriset.


Hur ser du på utbudet av elbilar på marknaden idag?

- Det växer ganska snabbt men det är fortfarande väntetid på de flesta elbilarna och priserna är fortfarande höga - särskilt på modellerna utan väntetid. Många behöver mindre stadsbilar vilket är bra då det finns många modeller i den storleken. Det skulle dock behövas fler större familjebilar, där saknas det alternativ i lägre, mer överkomliga prisklasser.


Vad brukar du ge för råd till personer som står inför att köpa ny bil?

- Jag brukar säga till läsarna: Köp en så pass elektrifierad bil som din vardag och ekonomi tillåter. Många klarar sig på el om man inte kör så långt eller ofta. Kör man 10-20 mil per dag tror jag många klarar en väldigt stor del av sin körning med en modern normal elbil. Om man måste ladda medan man kör, på distans från hemmet eller jobbet, handlar det om kanske totalt tio timmar distansladdningar per år. De tio timmarna tror jag de flesta är beredda att lägga. Kör man väldigt långt och ofta blir elbilen en uppoffring och kräver mer engagemang, men vi har gjort en enkät bland personer som snabbladdar på distans och de flesta upplever sin laddperiod som positiv, väldigt få upplever den som stressande.


Vad kör du för bil, och vad gillar du med just den?

- Jag kör en BMW i3 som jag köpte begagnad, priserna har kommit ner så att det är helt OK att köpa begagnad elbil som privatperson. Den är väldigt trevlig att köra, underhållande och fin, den känns verkligen som en elbil och är från början byggd för att vara en elbil. Jag gillar att den är så påkostad och avancerad, BMW kommer nog inte att finansiera tillverkning av en så pass dyr elbil igen. Jag tycker också om att den är annorlunda, gillar körupplevelsen, och så gillar jag att den ser lite knasig ut. Det kändes skojigare än att köpa en E-Golf som känns mycket mer som en “vanlig bil”, fastän den kanske på många sätt är bättre. Men man kanske är ute efter en upplevelse också, då är BMW i3 kul!


Vid ett tillfälle sa du att du inte kör elbil för din image, utan för din egen skull. Kan du utveckla detta?

- Jag tycker om bilar väldigt mycket (skrattar). Jag tycker om att köra bil, och njuter av bra bilar. Men jag väljer inte elbilen för att visa upp min image som miljövänlig, jag vill ha en bra bil som är kul att köra. När vi testar en dieselbil som står och vibrerar på tomgång och låter illa känns det väldigt föråldrat. Så det handlar inte om image för mig, utan om upplevelse.


Hur ser du på att klimataspekten är nedprioriterad när folk väljer bil?

- Jag tror inte att den är nedprioriterad egentligen, men det är få som vill lägga egna pengar på att gynna klimatet - det ser man också när folk köper billiga kläder eller billigt kött, ekonomin är viktigast för de flesta och kan man spara pengar så gör man det. Däremot tror jag det finns många som egentligen skulle vilja ha elbil för att tekniken är modern, om de kunde räkna hem bilen och klara vardagen med den skulle de välja elbilen. Saken är att de flesta kan räkna hem en elbil och klara vardagen, så folk tar nog fel beslut. Det är inte så dyrt att ha elbil som många tror, och man klarar körsträckorna bättre än vad många tror.


Vad tänker du om skuldbeläggande av folk som fortfarande kör fossilt?

- Jag tror aldrig det är bra att försöka skuldbelägga folk, om man vill se förändring ska man inte säga “du får inte göra det här”, utan erbjuda alternativ som är bra och upplevs som positiva. Säger man “du är en dålig människa som kör fossilbil” skapas konflikter, det tror jag inte är rätt väg att gå. Det är klart att det finns många otroligt fina fossilbilar folk gärna vill ha, men jag tror på att hitta alternativ som folk blir glada av och som faktiskt ger en bättre billiv. De flesta som har någonstans att ladda skulle nog tycka att man fick ett bättre liv med en elbil, men alla försöker göra de bästa valen de kan göra utifrån sina förutsättningar. Man måste ändå ha lite rim och reson, världen står inte och faller på en enda fossilbil. Därför måste vi se till att de flesta tjänstebilarna är elbilar, då får vi upp volymen snabbt."elbilar ger direkt kraftleverans, accelererar

direkt, det finns ingen fördröjning någonstans som det finns i en 'vanlig' bil, och denna upplevelse är beroendeframkallande"