Myten: ”Elbilsbatterier är lika dåliga för miljön som bensin och diesel”

Mia Romare jobbar som projektledare inom livscykelanalys på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Hej Mia! Stämmer det att det är lika miljöskadligt att tillverka elbilsbatterier som att köra en fossilbil?

- Det har aldrig varit sant. De flesta studier som tittar på bilens hela livscykel (tillverkning, körning, etc.) visar att det är mer fördelaktigt med eldrift än fossildrift. Nivån på fördelaktighet kan dock variera beroende på energimixen som finns i landet man kör i. Om man kör med den sämsta kolproducerade elen kan det vara ett “worst case scenario”, men det finns generellt inte så mycket anledning att titta på sådana scenarier. I Europa är energimixerna generellt tillräckligt bra, och i Sverige är den nästan helt förnybar. I Sverige tar det därför inte alls särskilt många år att “köra in” de koldioxidutsläpp som uppstår vid batteritillverkningen.


Hur ser det ut för återvinningen av elbilsbatterier?

- På den europeiska marknaden just nu finns det producentansvar för batteriåtervinning. Vissa batterimetaller, t.ex. kobolt, har högt pris, så den metallen siktar man på att återvinna. Det som gör återvinningen svår är dock uppsamlingen av batterierna. Globalt ser man framsteg, t.ex. Kina har haft större flöde av elbilsbatterier - då har de också kommit längre i återvinningsteknik. Generellt kan man säga att ju större volymer av elbilar som finns, desto större lönsamhet finns i batteriåtervinningen. Tidigare har batterier släppt ut mycket koldioxid när man producerat dem, men storskalig produktion drar ner utsläppen.


Utvecklingen går alltså framåt?

- Ja! Man kan lätt råka tänka att elbilar är lika färdigutvecklade som konventionella fossilbilar, men elbilarna utvecklas väldigt snabbt. En bensinbil är fix i sin miljöpåverkan, medan elbilen är bra redan idag och har stor potential att bli ännu bättre!


"Tidigare har batterier släppt ut mycket koldioxid när man producerat dem, men storskalig produktion drar ner utsläppen"