Myten: ”Det finns bara publika laddstationer i storstäderna”

Susanna Hurtig jobbar som Nordenchef för Vattenfall E-Mobility.


Hej Susanna! Stämmer det att det är svårt att hitta publika laddstationer utanför storstäderna?

- Utbyggnaden av snabbladdare har börjat i storstäderna där efterfrågan än så länge har varit störst. Behovet längs med stora trafikerade sträckor är idag också ganska väl täckt. Sedan finns det “vita fläckar” på kartan där det saknas snabbladdare. Dessa områden har också identifierats av regeringen som satt in extra ekonomiskt stöd för utbyggnad av snabbladdare i dessa områden.


Hur många laddstationer har Vattenfall?

- Vattenfall är en stor laddoperatör och har över 10 000 laddpunkter uppkopplade. I Sverige är över 4000 punkter uppkopplade till InCharge - i vissa fall har vi investerat i laddinfrastrukturen själva, i andra fall är det kunder och partners som själva velat ta en roll i att bygga ut infrastruktur men som önskat en partner som tillhandahåller en helhetslösning för installation, smarta boxar och uppkopplade tjänster för t.ex. bevakning, uppföljning och betalning.


- Vi behöver vara många för att få den nödvändiga infrastrukturen på plats och våra lösningar riktar sig till bostadsrättsföreningar, företag som vill erbjuda anställda laddning, eller besöksnäring och handel som vill möjliggöra för besökare att kunna ladda.


Hur hittar man till laddstationerna?

- Till våra laddstationer hittar man dels via vår app, InCharge, där alla laddstationer finns i en karta. Du kan få vägbeskrivning till laddstationen, starta laddningen i appen och betala i appen. Man kan också hitta våra laddstationer och läsa mer om hur man använder dem via vår hemsida.


"Du kan få vägbeskrivning till laddstationen, starta laddningen i appen och

betala i appen"