Myten: “Elnätets kapacitet klarar inte av att ladda alla elbilar”

Johanna Barr jobbar som sakkunnig för framtidens elnät på Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.


Hej Johanna! Klarar det svenska elnätet av att ladda alla elbilar?

Här är svaret ja, men med fler elbilar i framtiden hänger det på att vi laddar dem på rätt sätt, att de laddas smart! Det innebär att man flyttar laddtiden av fordonet till tider då färre personer använder elnätet. Istället för att folk laddar bilen klockan fem på eftermiddagen, när de flesta kommer hem från jobbet och använder mycket el, flyttas laddningen till nattetid då elnätet är mindre belastat. I Norge har man sett att smart laddning gör att man kan motverka effektbrist - med andra ord kapaciteten i elnätet - och nästan helt slippa bygga ut elnätet för att klara av elbilsladdning.


Blir det inte krångligt för elbilsägare att tänka på flyttade laddtider?

Nej, som privatperson ska man inte behöva tänka så mycket på smart laddning, systemet ska sköta det åt en automatiskt. Det skulle kunna vara så att det blir dyrare att ladda när belastningen på elnätet är hög, och billigare när belastningen är låg. I princip alla laddboxar för elbilar som installeras idag har också möjlighet att ställas in på tider för laddning, så man behöver inte tänka på det själv. De flesta elbilsägare behöver dessutom inte ens ladda sin elbil varje dag, då den genomsnittliga körsträckan i landet är 3-4 mil per dag och de flesta elbilsbatterier rymmer minst 30 kWh.


"som privatperson ska man inte behöva tänka så mycket på smart laddning, systemet ska sköta det åt en automatiskt"