Myten: “Elen räcker inte om alla bilar ska vara elbilar!”

Johanna Barr jobbar som sakkunnig för framtidens elnät på Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.


Hej Johanna! Behöver man oroa sig för att elen inte räcker till om alla bilar byts ut mot elbilar?

- Nej, det behöver man inte. Just nu är det mycket prat om att vi har effektbrist i landet, men det betyder inte att vi inte har tillräckligt med energi. Vi har till och med för mycket energi - vi exporterar el till utlandet varje år! Effekt handlar däremot om mängden el vi använder i varje given sekund. Ett exempel för att förstå skillnaden mellan effekt och energi är att tänka sig en väg där det kör bilar. Energi är antalet bilar som kört på vägen i ett år. Effekt är antalet bilar som kör på vägen just nu. Ibland är det rusningstrafik och jättemycket bilar på vägen samtidigt, medan det nattetid bara finns enstaka bilar på vägen. Detta kan jämföras med när folk använder el - när folk kommer hem efter jobbet på eftermiddagen och sätter igång alla elprylar i hemmet blir det “rusningstrafik” i elnätet!


Hur mycket mer el skulle vi behöva för att kunna ladda alla elbilar?

- Idag konsumerar vi ca 140 TWh el per år i Sverige. Om man tittar på ett scenario där vi skulle ha 5 miljoner elbilar - alltså lika många som det totala antalet bilar i Sverige idag - kommer de behöva ca 15 TWh. Mängden el som behövs skulle alltså inte öka så mycket, inte ens om vi bytte ut alla nuvarande bilar mot elbilar. Som sagt har vi redan ett överskott på el som vi exporterar i dagsläget, dessutom kommer vi också få en stor utbyggnad av vindkraft. Så den faktiska tillgången på el kommer inte vara problemet. Däremot kan ibland effektbristen - med andra ord kapaciteten i elnätet - bli begränsande, men där kan smart laddning täcka upp för mycket.


"Vi har till och med för mycket energi - vi

exporterar el till

utlandet varje år!"