Myten: “Det är kort livstid på elbilens batterier”

Mia Romare jobbar som projektledare inom livscykelanalys på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Hej Mia! Stämmer det att det är kort livstid på elbilsbatterier?

- Nej, det finns inget som tyder på att elbilsbatterier har kort livstid. Det är såklart svårt att säga helt säkert då vi inte har haft elbilar så länge, men ingenting man sett hittills tyder på att de skulle ta slut för fort - snarare att de kommer hålla längre än vad leverantörerna lovade från början.


Hur lång tid håller elbilsbatterierna?

- Som ett exempel på vad man tror nu jämfört med vad man trodde förr, kan man titta på EU:s framtagna beräkningsmodell för batteriers miljöpåverkan - som är jämförbar för alla batterier. Enligt denna beräkningsmodell är standardlivslängden för elbilsbatterier 14 år. Det kan dock skilja mellan vad olika biltillverkare vågar lova. Livslängden kan också skilja sig åt beroende på hur man har kört bilen. Men snittlivslängden ser bättre ut än vad man trodde från början.


"ingenting man sett hittills tyder på att de skulle ta slut för fort - snarare att de kommer hålla längre än vad leverantörerna lovade från början"